ENSTRÜMANLAR

Kanjira

Kanjira

Kanjira ya da ganjira, Güney Hindistan kökenli, zilli tef benzeri bir sazdır

Ghatam

Ghatam

Ghatam, Karnatik Müzik'te yaygın olarak kullanılan kadîm vurmalı sazlardan biridir

Mridangam

Mridangam

Kelime olarak "mridangam", kil veya toprak anlamına gelen "mrid" ve gövde anlamına gelen "ang" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

Vina

Vina

Değişik çeşitleri olan vînanın, Güney Hint geleneğinde yaygın olarak kullanılan çeşidine Saraswati vîna ya da Karnatik vîna denir.

Sarani

Sarani

14. yüzyıldan bu yana kullanılır. Gögsüne deri gerilen gövdesi, genellikle tik agacından oyula­rak yapılır.

Sitar

Sitar

Gövdesi yarı küre biçiminde, geniş ve uzun saplı bir Hint çalgısı.

Tabla

Tabla

Çalıcı, sağ eliyle tabla’yı, sol eliyle de, yuvarlak gövdeli, küçük bir davulu andıran “baya” adlı çalgıyı çalar.